top of page

Online Psikoterapi Görüşmesi

Skype uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  • 50 dk.
  • Online Buluşma

Hizmet Açıklaması

Çalışma Alanları: (Sadece yetişkinlerle ve bireysel psikoterapi görüşmeleri yürütmektedir) Farklı Psikopatolojiler, Yoğun ve Kronik Stres, Motivasyon Eksikliği / Erteleme, Tükenmişlik, Duygu ve Düşünceleri Yönetmede Güçlük, Kişilerarası İlişki Problemleri, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları, Özgüvenle İlgili Zorlanmalar, Kararsızlık, Zaman Yönetimi, Takıntılar, Panik Atak, Depresif Duygudurum, Öfke Yönetimi, Fobiler, Kişisel Farkındalık ve Gelişim, Mükemmeliyetçilik, İletişim Problemleri, Umutsuzluk, Anlamsızlık, Stres Yönetimi, Yalnızlık, Bunalım, Çökkün Duygudurum, Aşırı Kaygı / Huzursuzluk, Sebebi Bulunamayan Bedensel Şikayetler, Kayıp ve Yas Terapi Ekolleri: Bilişsel Davranışçı Terapi EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Metakognitif Terapi ve Şema Terapi Teknikleri


Kişi Bilgileri

psk.ozumfirat@gmail.com

Feneryolu, Kadıköy/İstanbul, Türkiye


bottom of page